Katarzyna Kopińska – Zaborowska

Katarzyna Kopińska – Zaborowska

Jestem certyfikowaną psychoterapeutką, zrzeszoną w Polskim Towarzystwie Psychoterapii Gestalt. Współtworzę Wilanowską Pracownię Psychoterapii.

Ukończyłam studia magisterskie przy Katedrze Filozofii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz 4-letnią Szkołę Psychoterapeutów i Trenerów Grupowych w Instytucie Integralnej Psychoterapii Gestalt w Krakowie, akredytowanym przez EAP (Europejskie Stowarzyszenie Psychoterapii)  i EAGT (Europejskie Stowarzyszenie Psychoterapii Gestalt). 

Doświadczenie zawodowe zdobywałam między innymi w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie oraz w Młodzieżowym Ośrodku Profilaktyki i Psychoterapii MOP w Warszawie. 

Pracuję z osobami dorosłymi w ramach psychoterapii indywidualnej oraz terapii par i rodzin. Podlegam stałej superwizji. Systematycznie podwyższam kwalifikacje zawodowe szkoląc się u polskich i zagranicznych nauczycieli psychoterapii nurtów: Gestalt, systemowego, psychodynamicznego.

Wierzę, że szczera i głęboka praca psychoterapeutyczna może w znacznym stopniu podnieść jakość własnego życia oraz związków z ludźmi. 

Prywatnie jestem mężatką, mamą trójki dzieci.

Tel.: 607 111 010

email: kopinskak@gmail.com