Katarzyna Kopińska – Zaborowska

Katarzyna Kopińska – Zaborowska

Jestem certyfikowaną psychoterapeutką, zrzeszoną w Polskim Towarzystwie Psychoterapii Gestalt. Współtworzę Wilanowską Pracownię Psychoterapii. 

Prowadzę psychoterapię indywidualną osób dorosłych, młodzieży oraz terapię par. Tworzę i współtworzę warsztaty rozwojowe dla kobiet oraz grupy wsparciowo- rozwojowe dla młodzieży. Podlegam stałej superwizji. Systematycznie podwyższam kwalifikacje zawodowe uczestnicząc w seminariach i warsztatach tematycznych.

Ukończyłam studia magisterskie przy Katedrze Filozofii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz 4-letnią Szkołę Psychoterapeutów i Trenerów Grupowych w Instytucie Integralnej Psychoterapii Gestalt w Krakowie, akredytowanym przez EAP (Europejskie Stowarzyszenie Psychoterapii)  i EAGT (Europejskie Stowarzyszenie Psychoterapii Gestalt).

Doświadczenie zawodowe zdobywałam między innymi w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie oraz w Młodzieżowym Ośrodku Profilaktyki i Psychoterapii MOP w Warszawie. 

Tel.: 607 111 010

email: kopinskak@gmail.com