Psychoterapia dzieci
i konsultacje rodzicielskie

Konsultacje rodzicielskie WIlanowska Pracownia Psychoterapii

To forma pomocy dla rodziców doświadczających trudności wychowawczych. Cykl spotkań konsultacyjnych pozwala rodzicom lepiej zrozumieć co dzieje się z dzieckiem na obecnym etapie jego wieku rozwojowego, nauczyć się odpowiedniego reagowania na stany emocjonalne dziecka, rozmawiania z dzieckiem o jego emocjach i potrzebach. Celem spotkań jest również pomoc rodzicom w nauce stawiana dziecku zdrowych granic, uczeniu go empatii i szacunku dla siebie i innych.

Cykl konsultacji dla rodziców to zazwyczaj 1-10 spotkań, czas trwania 50 minut.

Zapraszamy Cię do umówienia się na konsultacje, jeżeli:

  • odczuwasz trudności w porozumieniu się ze swoim dzieckiem
  • próby rozmowy często kończą się kłótnią
  • towarzyszy Ci bezradność, złość czy poczucie winy
  • dostrzegasz, że twoje dziecko zmaga się z trudnościami, ale nie wiesz, jak mu pomóc
  • niepokoi Cię jakiś aspekt w zachowaniu twojego dziecka, w jego stosunku do innych, sposobie bycia, rozwoju psychoseksualnym