Psychoterapia indywidualna

Psychoterapia indywidualna Wilanowska Pracownia Psychoterapii

Psychoterapia indywidualna jest formą pomocy dla osób, które znalazły się w sytuacji kryzysowej, odczuwają cierpienie, mają kłopot w radzeniu sobie z emocjami, doświadczają trudności w relacjach. Pozwala na poszerzenie własnej świadomości w zakresie emocji, myśli i informacji płynących z ciała, prowadzi do większej integracji wewnętrznej, wypracowania pożądanych zmian i poprawy komfortu życia.

Terapia indywidualna zajmuje od kilku miesięcy do kilku lat. Sesje odbywają się raz lub dwa razy w tygodniu, trwają 50 minut.

Zapraszamy Cię do umówienia się na konsultację, jeśli:

  • przeżywasz kryzys, poszukujesz wyjścia z trudnej sytuacji życiowej
  • cierpisz z powodu zaburzeń lękowych, nerwicy, depresji, zaburzeń odżywiania
  • rozpoznano u Ciebie zaburzenie osobowości
  • cierpisz z powodu rozstania lub straty kogoś bliskiego
  • doświadczasz ciągłego napięcia, stresu, problemów ze snem
  • masz kłopoty w relacjach z innymi ludźmi
  • nie panujesz nad swoimi emocjami, nie potrafisz ich zrozumieć
  • cierpisz z powodu niskiego poczucia wartości
  • pragniesz poznać i lepiej zrozumieć siebie