Psychoterapia grupowa

Psychoterapia grupowa Wilanowska Pracownia Psychoterapii

Psychoterapia grupowa to cykl cotygodniowych spotkań trwających zazwyczaj 10 miesięcy (lub dłużej), którym przewodzi jeden bądź dwóch terapeutów. Grupa liczy od kilku do kilkunastu osób. 

Celem terapii grupowej jest przepracowanie trudności związanych z różnymi sferami życia, ze szczególnym naciskiem na funkcjonowanie społeczne.

Psychoterapię grupową zaleca się osobom cierpiącym na fobię społeczną oraz osobom z problemami w komunikacji międzyludzkiej i porozumiewaniu się z innymi. 

Uczestnictwo w grupie poprzedzone jest zwykle rozmową indywidualną z terapeutą, w celu poznania problematyki klienta i upewnienia się, że ta forma pomocy jest dla niego najbardziej odpowiednia. 

Informacje dotyczące naboru do grup terapeutycznych znajdują się w zakładce Aktualności.