Psychoterapia młodzieży

Psychoterapia młodzieży Wilanowska Pracownia Psychoterapii

Psychoterapia indywidualna młodzieży jest formą pomocy skierowaną do osób w wieku od 14 do 19 roku życia, które doświadczają zaburzeń rozwoju życia psychicznego oraz różnego rodzaju trudności relacyjnych, zarówno z rówieśnikami, jak i członkami rodziny.

Sesje psychoterapii indywidualnej młodzieży poprzedzone są konsultacją rodzinną. Psychoterapia indywidualna młodzieży zajmuje od kilku miesięcy do kilku lat. Sesje trwają 50 minut i odbywają się raz lub dwa razy w tygodniu.

Psychoterapia indywidualna młodzieży skierowana jest do osób, u których pojawiły się:

  • stany depresyjne, lęki, zaburzenia nastroju
  • trudności w funkcjonowaniu społecznym
  • ryzykowne zachowania
  • samookaleczenia, myśli samobójcze
  • zaburzenia odżywiania- anoreksja, bulimia

Obszary pracy terapeutycznej obejmują także rozpoznawanie, rozumienie i wyrażanie emocji, naukę komunikacji opartej na wzajemnym szacunku i empatii, budowanie zdrowego obrazu siebie.