Terapia pary

Terapia pary Wialnowska Pracownia Psychoterapii

Psychoterapia pary jest formą pomocy skierowaną do par i małżeństw przeżywających kryzys i zwątpienie lub trudności z porozumieniem czy wyrażaniem uczuć, trudności w obszarze intymności i seksualności lub trudności wywołane okolicznościami życiowymi.

Terapia par jest pracą partnerów nad ich wzajemną relacją przy towarzyszeniu psychoterapeuty, który nie jest arbitrem rozstrzygającym o racjach. Psychoterapeuta pracuje na rzecz relacji pomagając parze w osiąganiu skutecznych sposobów komunikacji oraz w głębszym przeżywaniu siebie nawzajem.

Psychoterapia pary zajmuje od kilku do kilkudziesięciu spotkań. Sesje trwają 60 lub 80 minut i odbywają się co 2 tygodnie.

Zapraszamy do konsultacji w parze, jeśli :

  • ciągle się kłócicie o drobiazgi albo o sprawy ważne
  • kłótnie nie przynoszą konstruktywnych rozwiązań ani polepszenia relacji
  • oddaliliście się od siebie
  • jedno z partnerów zdradziło
  • związek wydaje się jałowy, nie czujecie między sobą więzi
  • pragniecie lepiej zrozumieć siebie nawzajem i być bliżej