PRACA Z OSOBAMI W SPEKTRUM AUTYZMU

PRACA Z OSOBAMI W SPEKTRUM AUTYZMU

Warsztat przygotowała i poprowadzi dr Simona Landi, która o pracy z osobami w spektrum pisze tak:
"Dla psychoterapeuty spotkanie z pacjentem autystycznym może stanowić nowe wyzwanie na poziomie relacyjnym i terapeutycznym, dlatego potrzebuje on narzędzi klinicznych do diagnostyki różnicowej w odniesieniu do innych zaburzeń psychicznych i psychopatologii, które można pomylić z funkcjonowaniem autystycznym.
Podczas warsztatu teoretyczno-doświadczeniowego zostaną zarysowane charakterystyczne aspekty osoby z autyzmem w różnym stopniu nasilenia i w różnych grupach wiekowych. Interwencja wobec pacjenta autystycznego, mającego szczególne doświadczenia cielesno-relacyjne i różny poziom autonomii, wymaga bowiem wsparcia psychoterapeutycznego uwzględniającego jego specyficzne aspekty funkcjonowania i kontekstu życiowego.
W najnowszej wersji DSM-5 różne przejawy autyzmu (zaburzenie autystyczne, zespół Aspergera, zaburzenie dezintegracyjne u dzieci, zespół Retta i całościowe zaburzenie rozwojowe nieokreślone gdzie indziej) wprowadzają pewne specyfikacje: poziom nasilenia objawów z lub bez zaburzeń intelektualnych i upośledzenie językowe.
W ciągu ostatnich 15 lat wiedza naukowa i kliniczna na temat różnych autyzmów ogromnie wzrosła, także w związku ze znacznym wzrostem liczby diagnoz w krajach zachodnich. Opracowano wiele interwencji dla osób z autyzmem, ale w dalszym ciągu uwaga skupia się na dziecku i osobie dorosłej, a interwencje mają charakter edukacyjny i farmakologiczny.
Wizja Gestalt jest nowością, gdyż podkreśla paralelizm pomiędzy funkcjonowaniem osoby z zaburzeniami ze spektrum autyzmu a jej otoczeniem, którego korzenie sięgają paradygmatu kontaktu Organizm-Środowisko Gestalt. Jakość i ilość objawów jest bowiem powiązana ze środowiskiem rodzinnym i pozarodzinnym oraz z jakością wsparcia otrzymywanego w okresie wzrostu."
Podczas warsztatu poznamy wskazania dotyczące najodpowiedniejszych interwencji terapeutycznych, kliniczne i autobiograficzne przykłady osób ze spektrum autyzmu, będzie też możliwość superwizji.

Wykładowca: Simona Landi
Psycholog i psychoterapeutka Gestalt, specjalizująca się w psychoterapii Gestalt w Instytucie GTK w Rzymie (Włochy), z którym kontynuowała współpracę jako terapeuta rodzin i par w modelu Terapii Rodzin Gestalt.
Od 2021 jest wykładowczynią w Instytucie Specjalizacji Psychoterapii, oddział w Rzymie.
Od 2006 roku jest członkiem Stowarzyszenia Centro Studi in Neurorehabilitation w Rzymie, z którym współpracuje jako terapeutka, superwizora i trenerka w zakresie zaburzeń rozwojowych, zaburzeń neurorozwojowych i upośledzeń umysłowych.
Od 2014 r. jest koordynatorką i szefem naukowym Centro San'Eusanio (Rieti), stowarzyszenia zrzeszającego dorosłych z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.
Jest autorką publikacji i artykułów na tematy Braterstwa i Niepełnosprawności. Zajmuje się superwizją i szkoleniami we Włoszech i za granicą.
Prowadzi prywatna praktykę kliniczną, w której pracuje z dziećmi, młodzieżą, dorosłymi i rodzinami w modelu Gestalt. Prowadzi terapie indywidualne, koterapię par i rodzin, grupy psychoedukacyjne i terapeutyczne z dorosłymi i dziećmi.

DATA: 19-21 kwietnia 2023 r.
GODZINY PRACY:
piątek: 10:00 - 13:30 i 15:00 - 19:00
sobota: 9:00-13:00 i 14:30- 19:00
niedziela: 9:00- 13:00
(godziny mogą ulec zmianie w zależności od rozkładu lotów )
25 h szkoleniowych (wystawiamy certyfikaty)
CENA: 1600 PLN
MIEJSCE: WILANOWSKA PRACOWNIA PSYCHOTERAPII
ul. K. Kieślowskiego 3d/1
Warszawa
Warsztat będzie tłumaczony z języka włoskiego na j.polski

Czas trwania
3dni
Data rozpoczęcia
Data zakończenia
Cena
1 600 PLN
Miejsce

WILANOWSKA PRACOWNIA PSYCHOTERAPII
ul. K. Kieślowskiego 3d/1
Warszawa

Prowadzący
Simona Landi
Simona Landi