PRACA Z RODZINĄ W TERAPII GESTALT

PRACA Z RODZINĄ W TERAPII GESTALT

Zapraszamy psychoterapeutki i psychoterapeutów Gestalt oraz innych nurtów na warsztat poświęcony gestaltowskiej pracy z rodziną.

Prowadzenie: Giovanni Turra, psychoterapeuta, superwizor,
nauczyciel zawodu w nurcie Gestalt (Instytut GTK „ Kairos” z Włoch)

W trakcie warsztatu uczestnicy zdobędą umiejętności pracy z rodziną w nurcie Gestalt:
- Teoretyczne przesłanki powstania terapii rodzin i istnienia kilku modeli teoretyczno-klinicznych,
- Związek między nowymi modelami rodziny a nowymi wyzwaniami ewolucyjnymi ponowoczesności dla różnych rodzin,
- Nowa gestaltowska perspektywa pracy z rodziną, widzianą jako „ciało rodziny” i jako jedność ciał w relacji,
- Skupienie na cielesnym „pomiędzy” w rodzinie,
- Rodzina opowiada swoje historie, nie tylko poprzez treść, ale także (i przede wszystkim) poprzez sposób bycia „z ciałami, blisko/daleko ciał i wśród ciał”,
- Interwencje ko-terapeutów: nie tyle zachowania, co doświadczenia, zwłaszcza pominięte doświadczenia, które przerwały proces kontaktowania się,
- Superwizja doświadczeniowa

DATA: 6-8 grudnia 2024 r
GODZINY PRACY:
piątek: 10.00-19.00 (1,5 h na lunch)
sb: 9.00 - 19.00 (1,5 h na lunch)
niedziela: 9.00 - 13.00
Zastrzegamy możliwość zmian godzin pracy w związku z połączeniami lotniczymi.
Koszt: 1700 pln (płatne w ratach)

Miejsce: Wilanowska Pracownia Psychoterapii w Warszawie
ul. K. Kieślowskiego 3d/1
Warsztat będzie tłumaczony z j. angielskiego

Wydajemy zaświadczenia o udziale w warsztacie (25 h szkoleniowych).

Czas trwania
3dni
Data rozpoczęcia
Data zakończenia
Cena
1 700 PLN
Miejsce

WILANOWSKA PRACOWNIA PSYCHOTERAPII
ul. K. Kieślowskiego 3d/1
Warszawa

Prowadzący
Giovanni Turra
Giovanni Turra